aktuálně, 2024

promo1

Sraz v Praze na Hlavním nádraží cca  v 8.00.

V roce 2024 pro Vás Spolek brložských horalů připravil celotáborovou hru Záhady brložského údolí. Letošní tábor prožijí děti luštěním záhad brložského kraje, jeho historie a budoucnosti zároveň.

termín tábora: 10.8. – 24.8. 2024.

Těm, kteří chtějí umožnit svým dětem příjemné prožití 14 dnů prázdnin, nabízíme účast. Tábor má kapacitu 29 dětí ve věku od 6 do 15 let. Výhodou tohoto počtu je individuální přístup vedoucích k dětem. Personál tábora je kolektiv lidí s dlouholetými praktickými zkušenostmi s prací s dětmi, vyškoleným zdravotníkem, kuchařem a vedoucími. Pro děti je zajištěna doprava, strava 5x denně, výlety, vstupné, pojištění a dále veškeré náklady spojené s pobytem.

Cena 4.900,-Kč a 322,-Kč (doprava). V případě zájmu se s Vámi rádi před táborem sejdeme a zodpovíme Vám veškeré dotazy

Kde: mapka příjezdu do tábora zde.

Kdo se bude starat o Vaše dětičky?
Maňas, Evička, Libuška, Lukáš, Danča, Lucka, Ála, Onny, Týnka, Štěpán, Týnka, Šorty, Mája, Křapi a další

Kde?
Pojedeme z Prahy hlavního nádraží vlakem v … upřesníme v sms od Evy Binkové (sraz ve spodní hale u knihkupectví Luxor).
Zavazadla budeme nakládat do dodávky v Opletalově ulici (naproti číslu 43, na straně parku).

Do Brloha přijedeme po poledni. Tam se sejdeme s dalšími dětmi, které dovezou rodiče až do tábořiště. ááááÁÁÁÁÁ TAM začneme dělat věci, které ve městě neděláme nebo nemůžeme dělat. Budeme v přírodě a budeme si to užívat.

Kolik dětí?
Tábor je určen pro děti školního věku. Po zkušenostech z minulých let nezáleží ani tak konkrétně na věku jako spíše na několika podmínkách, které musí dítě splňovat:

  • musí si být schopné dojít samo a včas na toaletu (havárie jsou možné)
  • musí umět buď číst nebo psát (aby bylo svému oddílu k něčemu, musí umět jednu z těchto znalostí)

Asi více než slova která popisují program tábora je nejlépe si proklikat fotogalerii, kde uvidíte průřez aktivit z táborového života: v menu Fotky.