aktuálně, 2021

promo1

Sraz v Praze na Hlavním nádraží cca  v 8.00.

V roce 2021 pro Vás Spolek brložských horalů připravil celotáborovou hru Jumanji. Letošní tábor děti prožijí podle klasické  filmové předlohy z roku 1995, kdy Vaši rodiče filmy sledovali na videokazetách. Roztočíme napínavý příběh který nás vtáhne do nitra zdánlivě obyčejné hry. Objevíme v nás netušené možnosti, jak vzdorovat nástrahám jež nám hra nastraží do cesty.

termín tábora: 14.8. – 28.8. 2020.

Těm, kteří chtějí umožnit svým dětem příjemné prožití 14 dnů prázdnin, nabízíme účast. Tábor má kapacitu 24 dětí ve věku od 6 do 15 let. Výhodou tohoto počtu je individuální přístup vedoucích k dětem. Personál tábora je kolektiv lidí s dlouholetými praktickými zkušenostmi s prací s dětmi, vyškoleným zdravotníkem, kuchařem a vedoucími. Pro děti je zajištěna doprava, strava 5x denně, výlety, vstupné, pojištění a dále veškeré náklady spojené s pobytem.

Cena 3.888,-Kč a 322,-Kč (doprava). V případě zájmu se s Vámi rádi před táborem sejdeme a zodpovíme Vám veškeré dotazy

Kde: mapka příjezdu do tábora zde.

Kdo se bude starat o Vaše dětičky?
Eva Binková, Martin Vašek, Martin Křapka, Aleš Rybička a Ony, Týnka a další….

Kde?
Pojedeme z Prahy hlavního nádraží vlakem v … upřesníme v sms od Evy Binkové (sraz ve spodní hale u knihkupectví Kanzelzberger).
Zavazadala budeme nakládat do dodávky v Opletalově ulici (naproti číslu 43, na straně parku).

Do Brloha přijedeme po poledni. Tam se sejdeme s dalšími dětmi, které dovezou rodiče až do tábořiště. ááááÁÁÁÁÁ TAM začneme dělat věci, které ve městě neděláme nebo nemůžeme dělat. Budeme v přírodě a budeme si to užívat.

Kolik dětí?
Tábor je určen pro děti školního věku. Po zkušenostech z minulých let nezáleží ani tak konkrétně na věku jako spíše na několika podmínkách, které musí dítě splňovat:

  • musí si být schopné dojít samo a včas na toaletu (havárie jsou možné)
  • musí umět buď číst nebo psát (aby bylo svému oddílu k něčemu, musí umět jednu z těchto znalostí)

Asi více než slova která popisují program tábora je nejlépe si proklikat fotogalerii, kde uvidíte průřez aktivit z táborového života: v menu Fotky.