aktuálně, 2022

promo1

Sraz v Praze na Hlavním nádraží cca  v 8.00.

V roce 2022 pro Vás Spolek brložských horalů připravil celotáborovou hru Staré pověsti Brložské. Letošní tábor děti prožijí na základě vzdálené minulosti nastíněné Aloisem Jiráskem, kdy tento bard české identity se snažil vzbudit zájem národa o jeho dějiny. Praotec Čech a jeho družina přichází do úrodné kotliny a rozhoduje se, zda-li zde zapustí své kořeny pro příští generace. Rozvineme poutavý příběh, jak vlastně toto osidlování začalo, co bylo pravým důvodem a co z toho nakonec vzniklo,… MY.

termín tábora: 13.8. – 27.8. 2022.

Těm, kteří chtějí umožnit svým dětem příjemné prožití 14 dnů prázdnin, nabízíme účast. Tábor má kapacitu 24 dětí ve věku od 6 do 15 let. Výhodou tohoto počtu je individuální přístup vedoucích k dětem. Personál tábora je kolektiv lidí s dlouholetými praktickými zkušenostmi s prací s dětmi, vyškoleným zdravotníkem, kuchařem a vedoucími. Pro děti je zajištěna doprava, strava 5x denně, výlety, vstupné, pojištění a dále veškeré náklady spojené s pobytem.

Cena 3.888,-Kč a 322,-Kč (doprava). V případě zájmu se s Vámi rádi před táborem sejdeme a zodpovíme Vám veškeré dotazy

Kde: mapka příjezdu do tábora zde.

Kdo se bude starat o Vaše dětičky?
Maňas, Evička, Libuška, Lukáš, Danča, Lucka, Ála, Onny, Týnka, Štěpán, Týnka, Šorty, Mája, Křapi a další

Kde?
Pojedeme z Prahy hlavního nádraží vlakem v … upřesníme v sms od Evy Binkové (sraz ve spodní hale u knihkupectví Luxor).
Zavazadla budeme nakládat do dodávky v Opletalově ulici (naproti číslu 43, na straně parku).

Do Brloha přijedeme po poledni. Tam se sejdeme s dalšími dětmi, které dovezou rodiče až do tábořiště. ááááÁÁÁÁÁ TAM začneme dělat věci, které ve městě neděláme nebo nemůžeme dělat. Budeme v přírodě a budeme si to užívat.

Kolik dětí?
Tábor je určen pro děti školního věku. Po zkušenostech z minulých let nezáleží ani tak konkrétně na věku jako spíše na několika podmínkách, které musí dítě splňovat:

  • musí si být schopné dojít samo a včas na toaletu (havárie jsou možné)
  • musí umět buď číst nebo psát (aby bylo svému oddílu k něčemu, musí umět jednu z těchto znalostí)

Asi více než slova která popisují program tábora je nejlépe si proklikat fotogalerii, kde uvidíte průřez aktivit z táborového života: v menu Fotky.