Provozovatel tábora

Chcete poslat Vaše dítě s námi na tábor? napište nám binkova.evca@seznam.cz, aktuální termíny pro rok 2024provozovatel

Kudy k nám – příjezdová mapka nebo zde i s kompletním návodem

 • Provozovatel I.  je AZX s.r.o., 29.6. – 13.7. 2024,
 • Provozovatel I.  je AZX s.r.o., 13.7. – 27.7.2024,
 • Provozovatel III. – Sokol Lišov, 27.7. – 10.8. 2024,
 • Provozovatel IV. turnusu je Spolek brložských horalů z.s. (dále jen SBH), 10.8. – 24.8.2024, tento web provozuje SBH, cena 4900,-/dítě + 322,- doprava. Sraz v Praze na Hlavním nádraží 10.8. v 8.00 (odjezd vlaku cca v  8hod (u Knihkupectví Luxor; přesný čas srazu a odjezdu bude upřesněn v sms).

Společnost AZX s.r.o převzala provozování tábora po jednoroční odmlce 1990-1991, důsledku polistopadových změn okolo majetku Pionýra. Od té doby působí jako hlavní provozovatel tábora, který v rámci spolupráce se sdružením Sokol jeden turnus pro toto uskupení rezervuje. Vedení společnosti se organizací táborů zabývalo i v předlistopadové době avšak za jiných okolností. Zaměření dětského tábora v Brloze v dnešní době je směrováno na individuální přístup k dětem. Nejedná se o velkokapacitní tábor, kde by bylo Vaše dítě v kolektivu ponecháno napospas ostatním dětem. Naopak kapacita tábora 30 dětí umožňuje dohlížet na dítě jak nejvíce je to jen možné.

Tábor je vybaven 35 podsadovými stany s pevným lůžkem a celoplošnou podlážkou (tj. odpovídá novým zákonným požadavkům). Místa ve kterých stojí stany jsou upravena tak, aby v případě velkých dešťů nedošlo k zatopení stanů. K vybavení tábora dále patří pevný srub, ve kterém je umístěna kuchyně. Dále je v tábořišti koupelna, záchodky, další stavby nutné pro chod tábora. V případě nepříznivého počasí se program odehrává ve velkoprostorovém stanu. Tábořiště, i když je umístěné u Křemžského potoka, neohrožuje tábor zaplavením ani v době velkých děšťů. Stany jsou umístěné vysoko nad vodní hladinou. Zásobování tábora vodou je provedeno přímým vedením z místního vodojemu zásobující blízkou obec Brloh. Elektrický proud není a nebude zaveden, Vaše děti budou žít 14 dní bez televize a dalších vymožeností.

Rozdělení dětí do jednotlivých oddílů (většinou 2-3 oddíly, každý oddíl se dále dělí na polovinu, v které potom soutěží) záleží na obsazenosti jednotlivých turnusů. V zásadě však probíhá tak, že oddíly tvoří výběr dětí různého věku a pohlaví. Nejstarší děti jsou vedeny k tomu, aby za oddíl „jednaly“ a poznávaly tak co znamená slovo odpovědnost. Vedoucí a praktikanti vedou děti k samostatnosti různými hrami a snaží se je naučit základní tábornické dovednosti (viz. níže). Děti jsou pod jejich neustálým dohledem.

Děti se během letního tábora naučí těmto dovednostem jako např:

 • Rozpoznávání stromů,květin, zvěře
 • Základní tábornické dovednosti (stavba stanu, ohniště, jednoduché vaření na ohni, orientace v mapě)
 • Kulturní program (táboráky, zpěv, „herectví“)
 • Základní zdravotnické dovednosti a pravidla jak se zachovat v kritické situaci
 • Zásady chování v přírodě a turistice obecně
 • Udržování pořádku, úklid svých osobních věcí, hygienické návyky
 • Celodenní pohyb v rámci her, soutěží a výletů
 • Starší děti se účastní puťáku
 • Všech těchto znalostí se naučí během her nebo krátkých cvičení spojených s celotáborovou hrou. Ta je koncipována rozdílně pro každý turnus, viz. termíny turnusů.