aktuálně, 2018

Sraz v Praze na Hlavním nádraží v 8.30 (vlak jede v 9.02 spoj Arriva). viz. níže

V roce 2018 pro Vás Spolek brložských horalů připravil celotáborovou hru Za poklady Cartága.
Letošní tábor děti prožijí v době starověkého Říma, kdesi…  v její vzdálené kolonii na severoafrickém břehu. Děti poznají jak se plánovalo město a jak vznikal obchod se vším co k tomu patří. Možná nás během tábora navštíví i samotný CÍSAŘ.

termín tábora: 11.8. – 25.8. 2018.

Těm, kteří chtějí umožnit svým dětem příjemné prožití 14 dnů prázdnin, nabízíme účast. Tábor má kapacitu 24 dětí ve věku od 6 do 15 let. Výhodou tohoto počtu je individuální přístup vedoucích k dětem. Personál tábora je kolektiv lidí s dlouholetými praktickými zkušenostmi s prací s dětmi, vyškoleným zdravotníkem, kuchařem a vedoucími. Pro děti je zajištěna doprava, strava 5x denně, výlety, vstupné, pojištění a dále veškeré náklady spojené s pobytem.

Cena 3.456,-Kč a 234,-Kč (doprava). V případě zájmu se s Vámi rádi před táborem sejdeme a zodpovíme Vám veškeré dotazy

Kde: mapka příjezdu do tábora zde.

Kdo se bude starat o Vaše dětičky?
Martin Vašek, Martin Křapka, Dana Fantová, Alena Štěpánková, Aleš Rybička a Ony, Dana Fantová, Týnka a další….

Kde?
Pojedeme z Prahy hlavního nádraží vlakem v 9.02 (sraz v 8.30 ve spodní hale u knihkupectví), děti budeme přibírat v Soběslavi. zavazadala budeme nakládat v do dodávky v Opletalově ulici (naproti číslu 43, na straně parku). Do Brloha přijedeme po poledni, tam se sejdeme s dalšími dětmi, které dovezou rodiče až do tábořiště. A začneme dělat věci, které ve městě neděláme nebo nemůžeme dělat. Budeme v přírodě a budeme si to užívat.

Kolik dětí?
Tábor je určen pro děti školního věku. Po zkušenostech z minulých let nezáleží ani tak konkrétně na věku jako spíše na několika podmínkách, které musí dítě splňovat:

  • musí si být schopné dojít samo a včas na toaletu (havárie jsou možné)
  • musí umět buď číst nebo psát (aby bylo svému oddílu k něčemu, musí umět jednu z těchto znalostí)

Asi více než slova která popisují program tábora je nejlépe si proklikat fotogalerii, kde uvidíte průřez aktivit z táborového života: v menu Fotky.